Puasa adalah perbuatan menahan diri daripada sesuatu perbuatan dalam suatu tempoh tertentu seperti makan atau minum atau kedua-dua sekali, menahan diri dari bersetubuh serta menghindari dari perkara yang boleh membatalkannya. Perkataan puasa berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu ‘Upavasa’ (उपवास) bermaksud memurnikan diri. Di dalam bahasa Arab pula perkataan puasa adalah ‘Shaum’ (صوم) dan jamaknya adalah […]

Read more

Artikel sebelum ini ( http://bit.ly/2iKtweN ) mengulas mengenai logik manusia menolak bahawa Tuhan tidak boleh berimej. Ini kerana apabila seseorang mahu mengimejkan tuhan ia akan menggunakan imaginasinya. Suatu perkara perlu diketahui bahawa imaginasi manusia ini adalah terhad kepada bentuk yang mereka pernah lihat sahaja dan manusia tidak dapat berimaginasi kepada bentuk yang luar dari bentuk […]

Read more

Di dalam Islam solat adalah salah satu rukun yang penting. Ia adalah suatu ibadah yang perlu dilakukan oleh umat Islam untuk menyembah Allah. Persoalannya adalah mengapa harus solat? Apabila bertanya mengenai mengapa perlu solat maka hakikatnya (asbab) itu perlu disandarkan kepada Allah. Allah yang memerintahkan untuk solat. Sepertimana firman Allah SWT di dalam al Quran […]

Read more

Salah satu tabiat manusia dalam beragama adalah mereka inginkan sebuah tanda keistimewaan dan keajaiban yang luar biasa melibatkan dengan kuasa Tuhan. Keajaiban itu biasa ditempel kepada tokoh-tokoh mereka seperti memiliki ‘kuasa sakti’ dan seumpamanya. Sebagai contoh jelas yang dapat dilihat di dalam sejarah atau hikayat dalam mana-mana kepercayaan akan memiliki kisah-kisah ajaib yang disandarkan kepada […]

Read more

Di dunia ini memiliki pelbagai agama, jika dihimpunkan semua agama dan kalta (cult: agama baru) di seluruh dunia ini, mungkin sahaja jumlahnya melebihi ratusan. Antara perkara menarik yang boleh diperhatikan di dalam setiap agama yang ada di dunia ini pasti mereka akan memiliki kitab suci. Sebagai contoh Hindu memiliki kitab Vedas dan Upanishad, Kristian memiliki […]

Read more