Di dalam al Quran Allah mengatakan hanya satu agama sahaja diturunkan kepada manusia bermula dari awal kejadian manusia sehinggalah ke hari ini, firman Allah:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam” (Ali Imran: 19)

Malah di dalam al Quran, Allah hanya menggunakan perkataan addin dalam bentuk mufrad (singular) dan tidak pernah digunakan dalam bentuk jama’ (plural) seperti al adyan (agama-agama). Ini menggambarkan bahawa hanya Islam adalah satu-satunya yang diturunkan oleh Allah. Seperti dalam sebuah hadis shahih nabi bersabda:

الأنبياء أولاد علات: أمهاتهم شتى ودينهم واحد

“Para nabi bersaudara.. agama mereka satu.” (Shahih Jami: 1452)

Sepertimana Ibrahim juga seorang muslim (Ali-Imran:67), Musa juga muslim (Yunus: 84), Isa dan pengikutnya juga muslim (Ali Imran: 52). Kesemua nabi dan rasul adalah muslim dan mereka semua membawa aqidah tauhid yang sama. Firman Allah:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan telah Kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, ‘Sembahlah Allah dan jauhilah thagut!” ( An Nahl: 36)

Rasul diutuskan di setiap umat dan tamadun, tugasnya adalah membawa seruan tauhid yakni ajaran Islam. Adalah tidak benar sekiranya seseorang mengatakan bahawa Islam adalah agama bermula pada zaman nabi Muhammad kerana seorang muslim mengimani baginda sebagai penutup segala nabi dan agama Islam telah disempurnakan oleh baginda. Islam sebuah agama yang bermula dengan kejadian awal manusia. Hakikatnya satu agama sahaja yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi.

Maka timbul persoalan, sekiranya Islam satu-satunya agama yang diturunkan oleh Tuhan, harus bagaimana wujudnya agama-agama lain? Sebenarnya perkara ini telah banyak diceritakan di dalam al Quran antaranya yang bermaksud:

“Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (al Baqarah: 213)

Malah di dalam ayat lain Allah juga mengkhabarkan perangai orang ahlu kitab yang mengubah ayat-ayat Allah (kitab-kitab) dengan tangan-tangan mereka. Hakikat wahyu yang satu tetapi diubah-ubah menjadi ajaran (agama) yang berlainan hasil dari tangan orang yang mengubah ayat-ayat Allah, golongan yang menokok tambah dan mengurangkan ajaran rasul, dan juga penguasa yang menggunakan agama demi kepentingan politik.

Begitu juga di dalam sebuah hadis shahih menceritakan situasi sebenar bagaimana manusia mengubah ajaran tauhid yang asal diturunkan kepada nabi dan rasul mereka lalu merosakkannya:

“Tidaklah seorang nabi yang diutus Allah dari umat sebelumku, kecuali dari umatnya terdapat orang-orang hawariyun (para pembela dan pengikut) yang melaksanakan sunnahnya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian, datang generasi setelah mereka; mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Oleh karena itu, siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang mukmin, siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka ia adalah orang mukmin. sedangkan di bawah itu semua tidak ada keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi” (Riwayat Muslim no: 50)

Hasil daripada perubahan golongan inilah melahirkan pelbagai ajaran agama yang pelbagai. Mereka beragama dengan hawa nafsu mereka dengan mula membuat patung perantaraan sebagai pendekat diri mereka kepada Allah, dan sebahagian mereka memuja nenek moyang dengan ritual yang pelbagai.

Sebab itu tidak hairan apabila hari ini dapat dilihat kesan-kesan peninggalan tauhid (ajaran monotheisme) para nabi terdahulu masih tersisa di sebahagian kitab agama-agama lain dan ritual mereka pada hari ini tidak sama seperti yang dianjurkan oleh kitab-kitab suci mereka terdahulu. Ini kerana mereka telah mengubah dan menokok tambah ajaran Islam yang dibawa oleh rasul terdahulu.

Sebab itu, perkataan muslim memberi makna tunduk patuh dengan ajaran dan suruhan Allah maka kepatuhan itu mendisiplinkan kita agar membuat apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Muslim juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW terutama di dalam perkara aqidah dan ibadat dan tidak melampaui batas dengan menokok tambah apa yang tidak diajar oleh baginda SAW.

Semoga kita menjadi seorang muslim yang berkualiti dan menjaga agama dengan menegakkan kalimah Laa ilaha ila llah dan juga Muhammadul rasulullah.

Adakah Satu Tuhan Menurunkan Banyak Agama?

| Uncategorized | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>